Pieta` Prominade

Project Description

People are recorded to have settled at Pietà in the second half of the 16th century, following the building of Valletta, since it’s the first coastal area in this part of Malta, once leaving the city. A chapel and a rectory were built in 1612 dedicated to Our Lady of Sorrows which in Italian is known as La Pietà, and from which the name derived. During the 18th century, certain people of position began to build their homes there and enjoy the serene atmosphere of the place. Some of these prominent buildings as well as Palazzo Windward and Villa Frere are still standing although many new and modern buildings are slowly replacing the older ones.

In 2021, the Grand Harbour Regeneration Corporation (GHRC) embarked on a regeneration project along the Pieta` promenade at a cost of approximately €2 million from local funding. New services will be put in place and the promenade, which is to include a shares bike lane, will be paved with materials such as lava blocks and porfido. New railings, the planting of shrubs to complement the existing trees, that blend with the local environment, a new irrigation system, street furniture, and a new lighting and CCTV system will all be introduced. Together with the Imsida promenade project, the Pieta’ promenade will form a new and modern pathway extending from Sa Maison to the Sliema promenade.

Pieta 3

Dawriet tal-Pieta`

X’aktarx li l-ewwel nies li abitaw f’tal-Pietà kien tard fis-seklu 16, wara l-bini tal-Belt Valletta, peress li kienet l-ewwel żona kostali f’din il-parti ta’ Malta, int u ħiereġ mil-Belt. Fl-1612 inbniet kappella u kunvent iddedikati lill-Madonna tad-Duluri li bit-Taljan hija magħrufa bħala La Pietà, u li minnha ġie l-isem. Matul is-seklu 18 ċerti nies ta’ pożizzjoni bdew jibnu djarhom hemmhekk u jgawdu l-atmosfera serena tal-post. Fost dawn il-binjiet prominenti hemm ukoll Palazzo Windward u Villa Frere,li għadhom wieqfa għalkemm li ħafna bini ġdid u modern qed jieħu post dawk antiki bil-mod il-mod.

Fl-2021, il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir (GHRC) nediet proġett ta’ riġenerazzjoni tul il-promenades tal-Imsida u tal-Pieta` bi spiża ta’ madwar €2 miljun minn fondi lokali. Ser jigu nstallati servizzi godda that il-wicc tal-promenade lie ser ikun gdid u ser isir b’materjal bhala lava u porfido. Ser ikun hemm ukoll facilita’ ta “shared bike lane”, railings ġodda mad-dawra kollha, it-tħawwil ta’ arbuxxelli li ser jikkomplimentaw lis-sigar diga ezistenti, sistema ġdida ta’ tisqija, għamara tat-toroq u sistema ġdida ta’ dawl u CCTV. Ir-riġenerazzjoni tal-promenade tal-Pieta’ flimkien mal-progett iehor tal-GHRC fl-Imsida, ser ikun qed iservi biex tigi modernizzata medda li ser taghqqad u toffri mixja sabieha miz-zona ta Sa Maison mal-promenade ta’ Tas-Sliema.