Ġnien tal-Mall
Valletta Ditch Garden - Ġnien Laparelli
Our Lady of Mt. Carmel Basilica
Castille Square
Triton Square and Biskuttin Area
City Gate Housing Project
Ġnien tal-Mall
Mall Gardens

Floriana

Valletta Ditch Garden - Ġnien Laparelli
Valletta Ditch Garden - Ġnien Laparelli

Valletta

Our Lady of Mt. Carmel Basilica
Basilica of Our Lady of Mount Carmel

Valletta

Castille Square
Castille Square

Valletta

Triton Square and Biskuttin Area
Triton Square and Biskuttin Area

Floriana and Valletta City Gate

City Gate Housing Project
City Gate Housing Project

Valletta

previous arrow
next arrow

Welcome to the
Grand Harbour Regeneration Corporation

The Grand Harbour Regeneration Corporation aims to undertake Government’s vision for the Valletta Harbour, the restoration and regeneration of the Valletta Grand Harbour and the surrounding areas.

To attract national and international attention for the regeneration of sites for potential investments, development and tourist attraction.

Latest News

Latest Projects

Valletta entrance balconies

Social Media

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Il-Promenade tal-Imsida miftuħ u jista' jintuża mill-pubbliku ✅. Wasal fl-aħħar stadji fejn jonqos biss li jitpoġġew l-arbli tad-dawl.

B'investiment ta' €2 miljuni sar twessieħ tal-promenade eżistenti flimkien mal-ħolqien ta' bike lane 🚲 adekwata u segregata mit-traffiku. Il-post ġie imsebbaħ ukoll b'numru ta' siġar addattati għaż-żona.

Aaron Farrugia
🌐 𝗴𝗵𝗿𝗰.𝗴𝗼𝘃.𝗺𝘁
... See MoreSee Less

Il-Promenade tal-Imsida miftuħ u jista jintuża mill-pubbliku ✅. Wasal fl-aħħar stadji fejn jonqos biss li jitpoġġew l-arbli tad-dawl.

Binvestiment ta €2 miljuni sar twessieħ tal-promenade eżistenti flimkien mal-ħolqien ta bike lane 🚲 adekwata u segregata mit-traffiku. Il-post ġie imsebbaħ ukoll bnumru ta siġar addattati għaż-żona.

Aaron Farrugia
🌐 𝗴𝗵𝗿𝗰.𝗴𝗼𝘃.𝗺𝘁Image attachmentImage attachment

Photos from Aaron Farrugia's post ... See MoreSee Less

Image attachment

Photos from Aaron Farrugia's post ... See MoreSee Less

Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

U fid-daħla tal-Belt Valletta il-ħġieġ ta' mal-art ilu x-xhur biex jitranġa u/jew jinbidel. Tajbin biex nagħmlu l-bollards madwarhom! Ara kif nilqgħu lit-turist ġewwa belt World Heritage Site!

B'investiment ta' aktar minn €6️⃣ miljun, qed tinħoloq pjazza pedonali u promenade mill-isbaħ max-xatt tal-#Kalkara. Rajna wkoll li s-servizzi kollha li bħalissa għaddejin minn fuq, jiġu mgħoddija minn taħt l-art.
Dan il-proġett se jkun imsebbaħ b'numru ta' siġar 🌲 li se jħaddru din iż-żona.

Aaron Farrugia Infrastruttura
... See MoreSee Less

Binvestiment ta aktar minn €6️⃣ miljun, qed tinħoloq pjazza pedonali u promenade mill-isbaħ max-xatt tal-#Kalkara. Rajna wkoll li s-servizzi kollha li bħalissa għaddejin minn fuq, jiġu mgħoddija minn taħt l-art.
Dan il-proġett se jkun imsebbaħ bnumru ta siġar 🌲 li se jħaddru din iż-żona.

Aaron Farrugia InfrastrutturaImage attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Meta se jitlesta dan il-proġett?

Għaddej ġmielu x-xogħol mill-GHRC fuq ix-xatt tal-Imsida ✅
B'investiment ta' €1.6 Miljun se tkun qed tinħoloq pedestrian area u bike lane ta' aktar minn 360 metru 🚴‍♀️

Ingħaddew servizzi ġodda filwaqt li sar titjib fuq l-istorm water culverts li kien hemm 💧

Aaron Farrugia Infrastruttura
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Keep up the good work! And thank you

Great job 👍

Happy anniversary lil dal progett li ghadu laqqas biss wasal ghat tmiem l importanti nipuzaw ftit mhux helk??

12 months ago
Grand Harbour Regeneration Corporation

... See MoreSee Less

Żjara mic-Chairman tal-GHRC Dr. Stefan Zrinzo Azzopardi flimkien mal-ħaddiema tal-korporazzjoni f'diversi proġetti li għaddejjin fil-Belt Valletta.

Binijiet li qed jinbidlu għal skopijiet ta' Housing soċjali u residenzi għall-anzjani.
... See MoreSee Less

Żjara mic-Chairman tal-GHRC Dr. Stefan Zrinzo Azzopardi flimkien mal-ħaddiema tal-korporazzjoni fdiversi proġetti li għaddejjin fil-Belt Valletta.

Binijiet li qed jinbidlu għal skopijiet ta Housing soċjali u residenzi għall-anzjani.Image attachmentImage attachment

Wara li tlesta l-progett li bih giet restawrata l-koppla tal-Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt mill-GHRC, il-korporazzjoni kompliet il-hidma biex issa din l-koppla, ikona turistika u tal-pajjiz, tigi mixghula b’sistema avvanzata ta’ dawl. B’hekk tkompi ssebbah d-dehra tal-Kapitali bil-lejl ukoll. ... See MoreSee Less

Wara li tlesta l-progett li bih giet restawrata l-koppla tal-Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt mill-GHRC, il-korporazzjoni kompliet il-hidma biex issa din l-koppla, ikona turistika u tal-pajjiz, tigi mixghula b’sistema avvanzata ta’ dawl. B’hekk tkompi ssebbah d-dehra tal-Kapitali bil-lejl ukoll.Image attachment

Titniżżel l-istatwa tal-Madonna ta Pompei li tinsab f'Misraħ Sant Iermu l-Belt.

Din l-statwa qadima tal-ġebel, kienet tqegħdet hemm ftit wara l-gwerra, meta tneħħiet mill-kantuniera ta' binja oħra fil-Belt stess li kienet ser titwaqqa.

L-istatwa, li ġarbet ħsarat kbar maż-żmien u anka nqasmet, ittieħdet biex tiġi restawrata professjonalment.

Din l-istatwa hi waħda minn erbatax -il statwa u niċeċ li qegħdin jigu restawrati mill-GHRC bħala parti mir-riġenerazzjoni tal-parti t'isfel tal-Belt Valletta.
... See MoreSee Less

Titniżżel l-istatwa tal-Madonna ta Pompei li tinsab fMisraħ Sant Iermu l-Belt.

Din l-statwa qadima tal-ġebel, kienet tqegħdet hemm ftit wara l-gwerra, meta tneħħiet mill-kantuniera ta binja oħra fil-Belt stess li kienet ser titwaqqa.

L-istatwa, li ġarbet ħsarat kbar maż-żmien u anka nqasmet, ittieħdet biex tiġi restawrata professjonalment.

Din l-istatwa hi waħda minn erbatax -il statwa u niċeċ li qegħdin jigu restawrati mill-GHRC bħala parti mir-riġenerazzjoni tal-parti tisfel tal-Belt Valletta.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Proset li ha tigi restawrata din listatwa jiena nixtieq naghmel suggeriment li kif ha tkun maqlua issier kopja tahha u titpogga triq san guzepp u loriginali tithalla fejn qeda issa.

Niftakara fuq pedistal kantunier strada San Guzeppe, jidirli li pedistal ghadu hemm, quddiema fejn kienet hemm tarag,u fi tfuliti kienu jingabru in‐nies tat-triq ,kulhadd mixhut fuq it-tarag jghidu r-ruzarju, minghalija fix-xahar ta'Ottubru. L-istatwa giet imcaqalqa ghal post tal-lum fi snin 70/80.

Hemm xi cans li ssir kopja taghha, l-originali titqieghed f'postha u l-kopja fuq Sant Iermu (fejn qeghda)?

Ahjar issir kopja u tittella fit triq u l'originali tigi restawrata u titpigga x'imkien gewwa

Jien kuntenta li sa terga titpogga fi triq strada san Guzeppe ax jien fi tfuliti hemm niftakara ...

L originali tidgawda izjed fejn qeda opinjoni

Original ghanda titpoga f posta fejn kinrt origaljament

Ommi kient toqghod trieq San GUZEPP meta kienet zghira

Shame you deleted my comment, sounds like not everyone has the same right to freedom of speech.

View more comments

Load more