Kapaċitajiet

ĠESTJONI TAL-PROĠETT:

  • Tim ta' Project Leaders maħtura għal kull proġett rispettiv.
  • Il-Korporazzjoni għandha l-abbiltà li tipprovdi r-riżorsi skont it-talbiet u l-kompiti fdati lilha mill-Gvern.

TEKNIKU TAF KIF:

  • GHRC tipprovdi studji ta' fattibbiltà, u disinji kunċettwali jew skematiċi. Il-korporazzjoni tassisti fil-permessi u l-proċessi regolatorji, l-iżvilupp tad-dokumentazzjoni tad-disinn u tal-kostruzzjoni. Servizzi oħra jinkludu l-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti tal-programm ta' xogħlijiet, kontroll tal-kwalità, kejl tas-sit, kontijiet, kontroll tal-ispejjeż u ttestjar jew xogħlijiet finali.
  • Ix-xogħlijiet u s-servizzi kollha ta' konsulenza u infrastrutturali mitluba mill-gvern huma fdati lil partijiet privati.

KOMPETENZI:

  • Il-maġġoranza tas-servizzi normalment jiġu esternalizzati skont il-liġijiet ta' Malta u f'konformità mar-regolamenti tal-UE, u jwieġbu għas-sejħa tal-Gvern biex jiżviluppa u jamministra l-proġetti fdati lill-korporazzjoni.
  • GHRC hija entità governattiva ta' Skeda 3 u hija fdata biex toħroġ sejħiet għal Espressjoni ta' Interess jew Offerti għal servizzi jew akkwisti ta' xogħlijiet. L-Amministrazzjoni tal-offerti ssir internament u skont ir-regolamenti tal-gvern dwar l-akkwisti u d-direttivi tal-UE.
  • Il-kumpanija żżomm il-flessibbiltà meħtieġa biex timmaniġġja u tikkontrolla l-proċessi tagħha stess u telimina burokrazija żejda biex twettaq proġetti fil-ħin, u fi ħdan l-ispejjeż tal-baġit.