Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-Korporazzjoni għar-Riperazzjoni tal-Port il-Kbir għandha l-għan li twettaq il-viżjoni tal-Gvern għall-Portijiet tal-Belt Valletta, ir-restawr u r-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir tal-Belt Valletta u ż-żoni tal-madwar.

  • Biex tiġbed l-attenzjoni dinjija għar-riġenerazzjoni tas-siti għal investiment potenzjali, żvilupp u attrazzjoni turistika.
  • Biex taħdem bħala Public, Private Partnership fi żmien meta r-riġenerazzjoni hija kritika biex tagħti spinta lill-iżvilupp ekonomiku, permezz tal-aħjar strateġiji ta' komunikazzjoni li se jixprunaw l-istrateġija nazzjonali għat-tkabbir.

 

Test Alt

Logo Antik

2000 – 2020

Test Alt

Logo preżenti

2020 –