Bord tad-Diretturi

Iltaqa' mat-tim

Anthony Agius Decelis
President

Dr Alessia Psaila Zammit
Segretarja tal-Bord

Dr Charles Mangion
Membru tal-Bord

Dr Joanne Farrugia
Membru tal-Bord

Mario Coleiro
Membru tal-Bord

Noel Theuma
Membru tal-Bord

Alexander Chetcuti
Membru tal-Bord

Catherine Fenech
Membru tal-Bord

Marisa Ciappara
Membru tal-Bord

Ivan Scicluna
Membru tal-Bord

Joseph Theuma
Membru tal-Bord

Gino Cauchi
Kap Eżekuttiv