Offerti

L-għan tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir (GHRC) huwa li żżid il-valur tal-belt kapitali u l-inħawi urbani kumplimentari tal-ibliet u l-irħula li jinsabu max-xatt ta' dan il-port naturali permezz tal-proġetti ta' riġenerazzjoni li jinkludu interventi fir-restawr, tisbiħ ta' spazji miftuħa, titjib ta' bini u akkomodazzjoni soċjali u tipprovdi aċċessibbiltà aħjar għar-residenti u l-viżitaturi.  Il-Korporazzjoni hija entità governattiva ta' Skeda 3 u hija fdata li toħroġ is-sejħiet, tevalwa u tagħti kuntratti kollha għal Espressjoni ta' Interess jew Offerti ('il fuq jew taħt il-limitu) għal servizzi, provvisti jew akkwisti ta' xogħlijiet.  L-Amministrazzjoni tas-sejħiet kollha hija skont ir-regolamenti tal-gvern dwar l-akkwisti u d-direttivi tal-UE.

Dawk il-kumpaniji li huma interessati li joffru għal kwalunkwe telefonata ta' akkwist mill-GHRC huma avżati biex isegwu l-kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni kif elenkati fil-link hawn mal-pjattaforma tal-akkwist online operata mid-Dipartiment tal-Kuntratti ta' Malta.